Názvosloví části plachetnice

Názvosloví části plachetnice


21.06.2017 Ačkoliv to může nejprve působit komplikovaně, naučit se jednotlivé součásti plachetnice není žádná velká věda. Přečtěte si náš článek, který základní pojmy představuje a buďte v obraze.

Při přípravě na získání průkazu VMP je nezbytné seznámit se hned na začátku s jachtařským názvoslovím. Vzhledem k tomu, že Česká republika nemá prakticky žádnou námořní tradici, byla většina slov odvozena z cizích jazyků (angličtiny, polštiny atd.) a tato terminologie nemá ustálenou podobu. Je proto možné, že se v praxi setkáte s poněkud odlišnými výrazy, než jsou uvedeny v tomto textu.

 

Přehled základních výrazů jachtařské terminologie pro jednotlivé části plachetnice je znázorněn na obr. 1.

 

Pro lepší představu zde uvádíme seznam některých důležitých pojmů i se slovním vysvětlením:

Hlavní plachta – plachta upevněná předním líkem k hlavnímu stěžni a spodním líkem k ráhnu.

Kiking – lano udržující ráhno ve fixní výšce nad palubou. Vede od ráhna k patě stěžně.

Kokpit – prostor v zadní části plachetnice, odkud se provádí většina činností posádky během plavby.

Kosatka – plachta, uchycená předním líkem k přednímu stěhu (u přední plachty všeobecně se můžeme setkat s označením kosatka nebo gena. Funkčně se jedná o totéž, jediný rozdíl je ve velikosti. Kosatka je menší, zadní lík nikdy nedosahuje za stěžeň, zatímco gena může mít otěžové oko až v úrovni přední části kokpitu. Pokud se bude v dalším textu hovořit o kosatce, platí vše řečené i pro genu).

Kotevní studánka – prostor v přídi pro uskladnění kotvy a kotevního řetězu či lana.

Lík – lem plachty.

Lukna – otvor ve střeše přední části kajuty.

Napínák – zařízení sloužící k regulování napětí pevného lanoví (najdeme ho u jednotlivých lan vždy v jejich spodní části).

Otěž – lano sloužící k přitahování/povolování plachet.

Pevné lanoví – stěhy a vanty, tj. ocelová lana držící stěžeň.

Pohyblivé lanoví – otěže a další lana k ovládání plachet.

Ráhno – profil kolmý na stěžeň, sloužící k uchycení spodního líku hlavní plachty.

Rolfok – zařízení k rolování plachet.

Sáling – výztuha stěžně, umístěná kolmo na podélnou osu lodě mezi stěžněm a vantem.

Spíra – výztuha v hlavní plachtě, pomáhá plachtě držet tvar.

Stěh – lano, zajišťující stěžeň v podélném směru.

Šekl – specifický spojovací prvek ve tvaru podkovy. Má podobnou funkci jako karabina.

Takeláž – všechny součásti lodě, které mají co do činění s plachtami a jejich ovládáním, tj. stěžně, ráhna, sálingy, lana a plachty.

Topenanta – lano, které při spuštěné hlavní plachtě zabraňuje ráhnu klesnout na palubu. Vede od konce ráhna k vrcholu stěžně.

Vant (=upínačka) – lano, zajišťující stěžeň v příčném směru.

Vazák – slouží k fixaci lan pohyblivého lanoví, příp. vyvazovacích lan.

Větrná korouhvička – ukazuje za jízdy směr, odkud fouká zdánlivý vítr

Vinšna – naviják sloužící k usnadnění napínání lan (otěží, výtahů apod.), omezuje prosmeknutí lana

Výtah – lano určené k vytahování a spouštění plachet.

Halza – obrat lodi po větru, odpadnutím, přechodem z levoboku na pravobok (a naopak)

Ré – obrat lodi proti větru, vyostřením, přechodem z levoboku na pravobok (a naopak)

Odpadnutí – stočení přídě lodi po větru.

Vyostření – stočení přídě lodi proti větru.

Vítr skutečný  – vítr, který vnímáte na ukotvené nepohybující se lodi

Vítr jízdní – vnímáte na lodi plující na motor za úplného bezvětří

Vítr zdánlivý – vektorový součet větru jízdního a skutečného

Návětrný bok (strana) lodi – bok lodi odkud vítr fouká

Závětrný bok (strana) lodi – bok lodi, z kterého vítr odchází

 

Prostudujte si i druhou navazující část tohoto článku - Podrobná osnova pro ověření praxe VMP

 

Obr.1

Popis částí plachetnice

Chcete dostávat podobné články jako je tento?

Přihlašte se k odběru a nic vám neuteče

Nemáme rádi spam a také ho neposíláme