Blog Jak na přebírání lodi

Jak na přebírání lodi


16.7.2018

Sezóna v plném proudu, tak si pojďme ukázat, jak by se měla přebírat loď od charterové společnosti, abychom se vyvarovali problémům a ušetřili si starosti v průběhu pronájmu i při vracení lodě.

Check-in, kontrola lodi před plavbou

Převzetí lodi a kontrola lodi před vyplutím jsou v podstatě velmi podobné a pro většinu klientů charterových společností probíhají ve stejnou chvíli, protože velká část posádek odplouvá ihned po převzetí lodi.

Vzhledem k tomu, že charterová společnost předává během několika hodin velkou část svých lodí na dané základně a má k tomu jen omezené množství personálu, i když třeba maximální možné, je často vyvíjen tlak na rychlé předání lodi ze strany společnosti. Důvodem je snaha o uspokojení potřeb klientů, všech, nejen Vás, aby se posádky mohly brzy nalodit a vyrazit na plavbu.

Předání většinou probíhá tak, že pracovník charterové společnosti s Vámi rychle prochází vybavení lodi a ukazuje vám ovládání jednotlivých zařízení. Seznam, jež má v ruce je však někdy delší než jím předváděné vybavení. Vy to v té rychlosti, navíc po patnácti hodinách v autě, sotva stačíte vnímat.

V zájmu nás posádek lodí je nejen rychlé odplutí, ale také úplnost a funkčnost vybavení, zařízení a systémů na lodi během plavby. Nikdo samozřejmě také nechce platit za ztrátu něčeho co na lodi při převzetí nebylo, či rozbití něčeho co nefungovalo. Charterová společnost často neví o drobných závadách a nedostatcích ve vybavení. Důležité je tedy nechat si čas na kontrolu lodi. Nepodepisovat check-in dokud si nezkontrolujete skutečně vše a celý seznam si sami neodškrtáte, a to včetně množství jednotlivých položek. Po rychlé ukázce lodi pracovníkem společnosti ho požádejte o seznam, dosud nepodepsaný jím ani vámi, a prohlídku proveďte opět v klidu a sami.

Co zkontrolovat a případně připravit před plavbou? Vše, a to jak co do množství, úplnosti, neporušenosti a funkčnosti, a to nejen u větších celků, ale i jednotlivé vypínače, ventily... 

 

Obšívka, paluba, interiér

 • Zkontrolujte trup lodi z vnější strany, a to včetně paluby a zaznamenejte poškození. Drobné škrábance případně odštípnutí u starších lodí, kterých je tam jistě více nemá cenu sepisovat a v seznamu závad je jen uvedete jako nevýznamná poškození. Velmi dobré je vše nafotit.
 • Trup pod čarou ponoru se dobré zkontrolovat také, ideálně při přebírání lodi. Samozřejmě je nutné se potopit, v přístavu často nejsou zrovna příjemné podmínky, pokud jde o čistotu vody. Pokud se vám co nejdříve, třeba i po vyplutí z přístavu, podaří pořídit fotografie případných poškození pod čarou ponoru budete mít větší klid při vracení lodi. Při check-outu často bývá přítomen potápěč.
 • Obdobnou kontrolu na poškození jako u trupu, včetně záznamu, provedete i u interiéru lodi a přidáte kontrolu pod podlážkami, zda je tam sucho.

 

Takeláž

 • Pevného lanoví nesmí být volné, roztřepené, napínáky musí být zajištěné.
 • Stěžeň bez deformací a v ose lodi přímý. Pokud tomu tak není, je nutné nechat to uvést do pořádku.
 • Pohyblivé lanoví nesmí být roztřepené, musí volně procházet přes kladky, stopery, stěžněm i ráhnem. Ověřte si funkci všech lan. Výtahy rolovacích plachet jsou často uchyceny mimo kokpit, aby s nimi posádka nemanipulovala. Je však dobré vědět, které je ke které plachtě.
 • Plachty vytáhněte, musí jít vše hladce, pokud moc nefouká, zapište jejich opotřebení a opravy. S děravými plachtami nikam nejezděte. Pokud jsou plachty od pohledu staré a opotřebované zkuste je rukou, bez použití nehtů, roztrhnout. Nemělo by to jít. Pokud máte klasickou hlavní plachtu, zjistěte jak se refuje a že jste vybaveni lany, vším potřebným pro refování a víte jak ji refovat.
 • Silnější vítr z nevhodného směru někdy znemožní vytažení hlavní plachty. Poznamenejte to do zápisu a vytažení plachty proveďte ihned po vyplutí z přístavu. V případě shledané vady se vraťte a reklamujte vadu.

 

Kormidelní zařízení

 • Pohněte kormidlem, zkuste, zda necítíte vůli. Zjistěte krajní polohy kormidla. Někdy je potřeba pro plné vychýlení kormidla otočit o 360° i více. Pro manévry v marině je to důležitá informace. Po vyplutí si označte na kormidelním kole pozici kormidlo v ose, ideálně barevně výrazně či reflexní páskou, což se velmi hodí při nočních manévrech v přístavu.
 • Havarijní kormidelní páka – nasaďte ji na určené místo, musí tam pasovat přesně, větší vůle často téměř znemožní její použití v nouzi. Vyzkoušejte si jaký má rozsah kormidlo při jejím použití a jak je náročné s ní loď ovládat. To je dobré si pak vyzkoušet na vodě i ve vlnách. Uložte ji na dobře přístupném místě. Pokud ji budete potřebovat, zaručeně to bude urgentně.

 

Motor vestavěný

 • Chod motoru – Nastartujte a zařaďte vpřed i vzad a ověřte si, že motor zabírá. Při změně chodu zepředu dozadu, a naopak vždy nechte klesnout na neutrálu otáčky na minimum, a to nejen při testu v marině! Zjistěte si jaké jsou optimální otáčky motoru pro běžnou jízdu na motor, jak lze zařadit volnoběh a přesvědčte se, že z výfuku jde voda. Po zapnutí volnoběhu zvyšte otáčky a zkontrolujte, že množství vody z výfuku se zvýšilo,pak je impeler zřejmě v pořádku.
 • Vzhled motoru – zkontrolujte motor pohledem, zda nedochází k úniku provozních kapalin. Vana pod motorem by měla být suchá.
 • Olej motorový – změřte množství oleje. Vyndejte měrku oleje otřete ji a znovu jí zasuňte, po vytažení zjistíte množství oleje. Zkontrolujte, že v oleji není voda. Otevřete i plnící víčko oleje. Olej by dieselového motoru má černou barvu. Pokud je olej bílý, mísí se pravděpodobně s vodou, motor má závadu.
 • Napětí klínového řemenu – měl by jít pootočit v příčném směru asi o 90 stupňů.
 • Množství chladící vody v motoru a čistotu vodního filtru.
 • Uchycení motoru – při otevřeném motorovém prostoru nastartujete motor zapněte volnoběh a postupně měňte otáčky motoru, třeba po třech stech a vždy zkontrolujte, že motor nemá tendenci „vyskočit“ ze svého uložení a silentbloky i jejich uchycení je tedy v pořádku.
 • Záložní startování motoru – v motorovém prostoru je obvykle také vypínač pro startování motoru a stejně tak i vypínač pro vypnutí.
 • Najděte si hlavní uzávěr paliva. Zkontrolujte množství paliva v nádrži, měla by být plná, ověřte si, že dokážete otevřít plnící hrdlo.
 • Náhradní díly a náplně: motorový olej, klínový řemen, impeler.

 

Motor závěsný

 • Chod motoru vyzkoušíme tak jak je uchycen na zádi lodi. Krátké rozběhnutí ho nepoškodí i když není chlazen vodou.
 • Otevřete přívod paliva (pokud tam je) a odvzdušňovací ventil. Zařaďte neutrál a zkuste nastartovat, 2 pokusy. Pokud nestartuje, což je u studeného motoru běžné, vytáhněte sytič a opakujte pokus o start. Po nastartování stáhněte otáčky zařaďte vpřed i vzad. Vestavěná nádrž by měla být plná.
 • Náhradní díly a náplně: palivo v kanystru, pojistný kolíček (ochrana převodovky)

 

Gumák

 • Výztuhy dna, sedačka, vesla a uchycení, vzduchová pumpička, sada na lepení, lanko pro uchycení motoru. Vyzkoušet funkci pumpičky.
 • Gumák dobře upevnit na palubě a nemít ho příliš nafouknutý, slunce a teplo by mu neudělalo dobře.

 

Voda

 • Kontrola funkce všech ventilů je velmi důležitá. V případě prasknutí hadice je dobré vědět, že mohu zavřít ventil, kterým se nám plní trup lodi vodou.
 • V motorovém prostoru je hadice a obvykle i ventil, kterým je nasávána voda pro chlazení motoru. Všechny výpustě a místa pro sání vody pod lodí mají své ventily, najděte je a vyzkoušejte.
 • WC – ověřte si funkčnost splachování i odčerpání vody. Možnost uzavření tanku na splaškové vody. Jen malá poznámka k nešvaru, který občas vidím. Nepoužívejte splachovací WC bez uzavření odtoku ze splaškové nádrže v přístavech a v zátokách.
 • Sprchy – nalijte vodu do odtoku sprchy a spusťte čerpadlo na odčerpání vody manuálním spínačem.
 • Přepínání mezi zásobníky sladké vody – zapněte pumpu na sladkou vodu, otevřete kohoutek v koupelně a zkuste přepnout nádrže. Voda by měla vytékat i po přepnutí.
 • Bildge pumpa – je obvykle elektrická i manuální. Elektrická je vybavena automatickým spínačem. Přepněte spínač na ovládacím panelu na auto, nalijte trochu vody do prostoru sání pumpy a ověřte, že se automaticky zapne. Pak vyzkoušejte, že jde zapnout manuálně i že funguje manuální pumpa. Odčerpávaná voda někde vytéká do moře.
 • Kontrola, že teče voda ze všech výtoků i ze sprchy na zádi.
 • Ověřte si, že dokážete otevřít plnící hrdla nádrží na vodu.
 • Náhradní díly a náplně: je dobré mít ve vaší výbavě kónické zátky z měkkého dřeva různých průměrů (např. pro případ ulomení ventilu).

 

Elektrická zařízení

 • Baterie – místo uložení a kvalita uchycení. Nikdo nechce, aby baterie poletovaly v lodi s jejím pohupováním.
 • Rozdělení baterií na systémy. Obvykle je baterie motorová, servisní někdy i pro kotevní vrátek a je dobré zkontrolovat jejich napětí na elektrickém panelu.
 • Kabeláž – její uchycení na přístrojích a zařízeních i v motorovém prostoru. Oxidace kontaktů, zejména na bateriích.
 • VHF radiostanice – Ověření příjmu i poslechu, (Radio check) s charterovou společností, přístavem či jinou lodí. Volací znak lodi, MMSI i jméno lodi napište na samolepku u radiostanice. Ideálně i telefonní číslo na charterovou společnost.
 • Světla – všechna rozsviťte a zkontrolujte
 • Lednice – zapnutí, ovládání teploty. Ověřit možnost používat ji i s vypnutým motorem v případě neoddělených okruhů baterií.
 • Funkce zásuvek na 12V i na 220V 
 • Kotevní vrátek a kotva – Zapněte vypínač vrátku, nastartujte motor, připojte dálkové ovládání a vyzkoušejte částečně spustit a opět vytáhnout kotvu. To samé vyzkoušejte i manuálně pomocí kliky. Zkontrolujte uchycení mezi řetězem a kotvou a uchycení řetězu k lodi. Jak je značen řetěz po délce (obvykle po deseti metrech).
 • Dokormidlovací zařízení (příďový propeler) – zapněte a vyzkoušejte.
 • Seznamte se s funkcí GPS mapového plotteru
 • Náhradní díly a náplně: pojistky podle použitých typů, žárovky pozičních světel.

 

Vařič s troubou

 • Plynové bomby jsou uloženy mimo kajutu ve větrané schránce a obvykle jsou obě zapojené. Každá bomba má svůj uzávěr a spojeny jsou třícestným ventilem. Další uzávěr je v kajutě před vařičem. Zkuste, zda jsou bomby plné, potěžkejte je.
 • Vařič a troubu vyzkoušejte.

 

Bezpečnostní výbava (proškolit posádku o použití a místu uložení)

 • Záchranný kruh, či podkova, házečka (pro jistotu si znova poskládat) - možnost uvolnění a použití. Zkusit, zda svítí světelná bóje.
 • Kruh na laně – vyzkoušet si, že se lano rozbaluje, často se spíše zamotává. Házečka je lepší, vozte svojí.
 • Záchranné vesty si uložte na místo odkud je snadno vyndáte. Je moudré donutit posádku, aby si je vyzkoušela nasadit a zapnout. V případě samonafukovacích kontrola data expirace patron.
 • Harnesy, stejně jako vesty vyzkoušet a uložit na rozumně přístupné místo.
 • Záchranný ostrůvek – datum poslední prohlídky a expirace
 • Světlice, pochodně, barvy do vody, kouřové patrony – neporušenost a datum expirace
 • mlhový roh
 • Hasící přístroje – datum expirace prohlídky
 • Lékárnička – zkontrolujte obsah. Vaše vlastní lékárnička by měla obsahovat léky co standardně užíváte!

 

Další vybave

 • Dalekohled je dobré mít vlastní, ten na lodi bývá často skoro nepoužitelný.
 • Velká svítilna a ideálně i náhradní baterie. Není špatné mít ještě jednu menší, jako zálohu. Velmi dobré jsou také čelovky s bílým a červeným světlem (na noční plavbu)
 • Manuály k vysílačce, GPS plotteru, piloty a mapy pro plánovanou trasu. Cestou nic z toho už nekoupíte.
 • Botsmanská sedačka
 • Lana vyvazovací, zkontrolovat počet a alespoň přibližně i délku. Jedno by mělo být 50m. Dobré je mít i další lana a lanka pro všechny případy. Skvělé jsou třeba metrové kousky lan někde po ruce pro rychlé nouzovky.

 

Co vyzkoušíte a nefunguje, či co chybí chtějte doplnit, opravit. Někdy to charterová společnost nedokáže, protože nemá náhradní díl… Obvykle je ve smlouvě, že pokud je loď schopná plavby nedostanete jinou, takže i s lodí, kde není vše plně funkční či něco chybí musíte jet. Je na vašem uvážení, jestli pojedete.