Blog Kotvení v přístavech na Lipně aneb na co dávat pozor

Kotvení v přístavech na Lipně aneb na co dávat pozor


8.3.2024

Kotvení v přístavech na Lipně aneb na co dávat pozor

 

Na vodní nádrži Lipno se nachází řada možností, kde lze bezpečně zakotvit u mola. Kromě komerční mariny v Lipně nad Vltavou každé z nich však spadá pod soukromý jachetní klub, hotel či restauraci, a proto je nutné respektovat pravidla daného přístaviště. Je pouze v jejich kompetenci, zda přijmou návštěvní lodě či nikoliv. Z toho důvodu je vhodné dané přístaviště telefonicky kontaktovat před tím, než se do něj rozhodnete zaplout. Vyvarujete se tak případným nepříjemnostem. Aktuální telefonní čísla naleznete na webu.

Landal marina Lipno nad Vltavou

Jedná se o domovský přístav naší flotily. Pokud tedy máte zapůjčenou loď od Noe´s sailing s.r.o., nemusíte řešit žádné kotevní poplatky a na vyhrazených stáních můžete po dobu Vašeho pronájmu kotvit zdarma. K dispozici na mole je voda a elektřina, dále se v budově kapitanátu nachází sprchy a toalety. Pokud máte loď vlastní či z jiné půjčovny, je nutné se hlásit na kapitanátu, kde Vám sdělí podmínky pro kotvení a konkrétní číslo stání. Velkou výhodou této mariny je stání v kójích. Při silnějším větru jsou tak lodě dobře chráněny před nárazy o sousední lodě. Ke kóji se lze přivázat záďovými i příďovými vyvazovacími lany a posádka se tak nemusí starat o mooring, který v této marině nenaleznete. Celý vnitřní bazén je rovněž krytý vlnolamem, tedy jednotlivá stání jsou na téměř klidné vodě.

Jednotlivá stání včetně těch, které se nacházejí blízko břehu, disponují adekvátní hloubkou pro běžné plachetnice. Výjimkou může být výjimečně nízký stav vodní hladiny, přičemž tuto skutečnost je nutné sledovat. Z hlediska manévrování uvnitř mariny je zde dostatečný prostor pro „rozcouvání“. Jednotlivé uličky, které vedou ke konkrétním kójím jsou však poměrně užší, a proto je opravdu na místě držet se během zajíždění uprostřed této uličky. Docílíte tím toho, že budete mít kolem sebe dostatek prostoru ze všech stran a při stáčení lodi do kóje bude minimální riziko kontaktu špicí s loděmi, které stojí u vedlejšího mola.

U Starého Vdovce

Mezi Lipnem nad Vltavou a Frymburkem se nachází menší molo, které spadá pod podnik U Starého Vdovce v obci Přední Výtoň. Molo i bóje, které se u něj nachází jsou soukromé, a proto v případě zájmu je nezbytné kontaktovat majitele a dohodnout se na podmínkách kotvení. Molo je kratší a nachází se v blízkosti břehu, proto je v závislosti na aktuální výši vodní hladiny vhodné uvážit, zda se s daným ponorem k molu dostanete. Oblast není příliš dobře chráněná před větrem či vlnobitím.

Yacht Club Azura – Frymburk

Po vyplutí z Ladnal mariny Lipno nad Vltavou se jedná o první větší molo, na které narazíte. Molo se nachází poblíž městysu Frymburk. Je však poměrně schované, a proto je dobré si jeho polohu najít na mapě. Výhodou mola je, že se nachází v chráněné zátoce, tedy i při silnějším větru se jedná o bezpečnou variantu kotvení. Stání je zde zajištěno pomocí mooringových lan. Jednotlivá plavidla jsou postavena vedle sebe, a proto je nezbytné mít dobře umístěny fendery pro zamezení vzniku škody na Vašem či cizím plavidle. Maximální délka plavidla, které u mola může zakotvit je 30 stop. Plavidlo s větší délkou nemusí správce mola přijmout a nedovolí Vám zde zakotvit. Plavidla s větší délkou a ponorem kotví v přední části mola, přičemž jsou zde vyhrazená stání, kde kotvit nelze, a proto je nutné dbát pokynů správce či obsluhy mola. Výhodou z hlediska manévrování je velký prostor, který v okolí mola máte k dispozici. Máte tak dostatek času si během kotvení vše v klidu připravit a naplánovat. K dispozici je zde voda, elektřina i zázemí v podobě sprch a toalet.

Důležité je zmínit, že ve Frymburku se rovněž nachází přístaviště pro parník. Pozor, nejedná se o možnost kotvení pro jakákoliv jiná plavidla a využití tohoto stání je nepřípustné.

Lipno Blue Marine – Hrdoňov

Marina poblíž obce Hrdoňov nabízí řadu kotevních stání. Značnou výhodou je lokalita, jelikož zátoka s marinou je poblíž nejširší části vodní nádrže. Z hlediska jachtingu je tato část Lipna nejatraktivnější díky stabilnímu a příznivému větru. V případě zájmu o zakotvení v této marině je vhodné domluvit se předem telefonicky. Jsou zde přesně vyhrazená tranzitní stání, které mohou návštěvníci využívat. Obdobně jako v Lipně nad Vltavou, jsou zde jednotlivá plavidla umístěna do kójí. Rozdíl je však v tom, že v každé kóji jsou vedle sebe plavidla dvě. Celkově se marina nachází v oblasti, která je dobře chráněná před silnějším větrem a vlnobitím. Na mole je možnost elektrického připojení a vody. Na cestě do zátoky je riziko nasednutí na mělčinu. Je dobré držet se blíže ke břehu, na kterém se marina nachází. Na dně protějšího břehu se nachází nevyzpytatelné mělčiny, a proto je dobré plout do zátoky pomalu, bedlivě sledovat hloubkoměr a reagovat na výrazně klesající hloubku. Mělčiny jsou poměrně dobře znázorněny v mapách (oblast Hruštice), je tedy dobré trasu do zátoky nastudovat. Bohužel se jedná o oblast s vysokým počtem případů zlomených kormidelních listů či nasednutých plavidel.

Důležité je také zmínit, že touto oblastí proplouvá převozní loď pro cyklisty a pěší turisty, která pluje na protější břeh k cyklostezce na Svatý Tomáš.

Yacht Club Kovářov

U obce Kovářov se nachází soukromý jachtařský klub, kde jednotlivá kotevní stání jsou soukromá. Možnost kotvení lze poptat telefonicky, nicméně obecně tato marina „cizí“ lodě nepřijímá. Pokud do této mariny s lodí poplujete, určitě je dobré prozkoumat mapy, v nichž jsou zaznamenané mělčiny. Na úrovni mariny se téměř uprostřed vodní plochy nachází větší oblast s nízkou hloubkou a je tak snadné v této oblasti nasednout na mělčiny.

Hotel Resort Relax (HRR) – Dolní Vltavice

V oblasti u nejširší části vodní nádrže se nachází obec Dolní Vltavice, ve které se rovněž nachází možnost zakotvení. Molo však spadá pod hotel (HRR), proto je na místě se po zakotvení v tomto hotelu ohlásit a informovat se o podmínkách zakotvení. Z hlediska bezpečnosti není toto molo vhodnou volbou pro delší kotvení (např. přes noc). Jedná se o otevřenou oblast, která není příliš chráněná v případě silnějšího větru či vlnobití. Samotné stání však umožňuje přivázání se příďovými i záďovými lany a celkově tak plavidlo lze dobře stabilizovat. Manévrování k molu v případě silnějšího větru či vlnobití je náročnější a vyžaduje značné zkušenosti. Samotné kotvení ztěžuje mělčina, která se nedaleko mola nachází a často nebývá nijak označena. V této oblasti je zatopený kostel. Adekvátním postupem je tak couvání přímo k molu ze strany od vlnolamu, podél kterého molo vede, a nikoliv se „rozcouvávat“ až u mola ze strany od písečné pláže. Právě v oblasti mezi písečnou pláží a molem se nachází již zmíněné mělčiny.

Důležitou informací je rovněž přítomnost menšího mola za vlnolamem, které je však vyhrazené pro vodní záchrannou službu, a proto je zde zakázané kotvení.

Yacht Club Černá v Pošumaví

Poslední marinou, ve které lze zakotvit je Černá v Pošumaví. Jedná se o soukromý jachtařský klub, a proto je nezbytné domluvit si možnost kotvení telefonicky předem. Častým případem bývá konání jachtařských závodů a v takovém případě je marina pro „cizí“ lodě uzavřena a kotvení zde není možné. Alternativou je molo, nacházející se u hotelu Racek. Zde je kotvení umožněno i pro návštěvní lodě, avšak pokud se rozhodnete zde zakotvit, je nezbytné se během přibližování k molu držet co nejdále od břehu. Mezi marinou Černá v Pošumaví a tímto zmíněným molem se pod vodní hladinou nachází traverzy, které se na hloubkoměru nemusí hned projevit, a hrozí tak riziko ulomení kormidelního listu. Obzvláště v případě nižšího stavu vodní hladiny je zaplutí k tomuto molu obzvláště na uvážení kapitána v závislosti na tom, jaký ponor má loď a jak dobře danou oblast zná.

Jak bylo zmíněno, během sezony se v okolí Černé Pošumaví konají jachtařské závody a v případě příznivého větru je zde nadměrný výskyt surfařů. Rovněž touto oblastí proplouvá parník. Z těchto důvodů je nezbytná zvýšená obezřetnost během proplouvání touto oblastí.

Co se týče samotné mariny YC Černá v Pošumaví, po kontaktování správce přístavu zde může být za poplatek umožněno kotvení na stáních, která správce určí. Charakteristickým prvkem této mariny jsou dřevěné kůly, které vyčnívají z vody a jsou určené k vyvazování lodi. Marina disponuje adekvátní hloubkou, nicméně v případě nižšího stavu vodní hladiny je část kotevních stání pro většinu plavidel nedostupná, proto je nutné se v každém případě necha informovat správcem přístavu a do mariny na vlastní pěst nezajíždět. Z hlediska zázemí jsou zde k dispozici sprchy, toalety, občerstvení či proslulá pláž s barem Windy Point.