Blog Na co si dát pozor při kotvení v zátokách na Lipně?

Na co si dát pozor při kotvení v zátokách na Lipně?


8.3.2024

Na co si dát pozor při kotvení v zátokách na Lipně?

 

Kotvení v zátokách na Lipně, stejně jako na jakémkoliv jiném jezeře, vyžaduje pečlivé plánování a dodržování některých bezpečnostních pravidel. Zde jsou některé obecné tipy a věci, na které byste měli při kotvení v zátokách na Lipně brát ohled:

Zjištění podmínek: Předtím než zakotvíte, zjistěte aktuální povětrnostní podmínky a předpověď počasí. Silný vítr nebo změny počasí, ať už během noci či přes den, mohou ovlivnit stabilitu kotvy. Dále je nezbytné kouknout do mapy, v níž jsou označeny místa určená ke kotvení (symbol kotvy). Pro danou oblast kotvení je alespoň přibližně světlou barvou vyznačena mělká oblast. Pro konkrétní zátoku může být ke kotvení určená pouze její část, proto je nutné mapy podrobně prozkoumat.

Hloubka: Zkontrolujte hloubku v dané oblasti, kde se chystáte kotvit. Mějte na paměti, že na dně Lipna se mohou nacházet různé větve, kořeny, kameny apod. a to i v místech, která jsou v mapě označená jako kotviště. Vhodným postupem by tak mohla být opatrná inspekce zátoky pomocí hloubkoměru a postupné projíždění oblasti, kde se chystáte kotvit, abyste měli přehled o tom, jaká hloubka se bude nacházet kolem lodi.

Bezpečná vzdálenost: Ujistěte se, že máte ze všech stran od lodi dostatečnou vzdálenost od břehu, jiných plavidel a případných překážek. Berte v potaz, že směr větru se může během kotvení změnit, a tudíž se pozice lodi vůči kotvě může změnit také. Respektujte rovněž rybáře, nacházející se na břehu či na člunech.

Opatrnost při kotvení: Kotvěte opatrně a nikam nechvátejte. Nejprve snižte rychlost a zvolte vhodné místo (viz předchozí odstavce). Poté loď nasměrujte do pozice proti větru, spusťte kotvu a pečlivě sledujte, zda je kotva na dně doopravdy stabilní. Podrobný postup při kotvení najdete v našich výukových materiálech.

Připravenost k odjezdu: Vždy buďte připraveni rychle odjet, pokud by se situace změnila. To zahrnuje připravenost motoru a posádky. V žádném případě nijak nefixujte loď k jakémukoliv prvku na břehu (např. lanem ke stromu).

Odpovědnost za životní prostředí: Kotvěte s ohledem na životní prostředí. Neškoďte vodnímu ekosystému a nezanechávejte v místě kotvení po sobě jakýkoliv odpad.

 

Noe´s sailing doporučuje:

 

Za Kamny (č. 7)

Klidná zátoka nacházející se v oblasti naproti Hrdoňovu. Pozor na zaměňování zátoky Za Kamny a Pašerácké zátoky. Obě zátoky se nacházejí vedle sebe, nicméně v případě Pašerácké zátoky tudy od května do září projíždí velmi frekventovaný přívoz na trase Hrdoňov – cyklostezka Svatý Tomáš. Zátoka Za Kamny se nachází hned vedle, blíže k Frymburku a poskytuje spolehlivou možnost kotvení a krytí před západním větrem. Dno je zde bahnité, a tedy je nutné se opravdu ujistit, že kotva dobře drží obzvláště v případě, pokud byste zde chtěli strávit noc na kotvě.

 

Mravenčí zátoka (v mapě bez čísla)

Jedná se o zátoku, nacházející se téměř ke konci plavební dráhy Lipna před Horní Planou (na protějším břehu). Zátoka je vcelku dobře krytá vůči západnímu větru a nabízí slušnou hloubku i poblíž břehu. Je však nutné zde kotvit opravdu na straně zátoky, jak je vyznačeno na mapě, jelikož na opačné straně zátoky se pod vodou nachází pařezy.

 

Méně bezpečné zátoky:

 

Hruštice (č. 10)

Jedná se o rizikové kotviště. Již je mnoho případů nasednutých lodí či ulomení kormidelních listů v této oblasti z důvodu rychle měnící se nevyzpytatelné hloubky. Kdo tuto oblast dobře nezná, je opravdu vhodnější se jí vyhnout. Kotviště zároveň není příliš dobře chráněné vůči větru.

Vovčárna (č. 15)

Kotviště se nachází v části Lipna, jehož dno je velice nevyzpytatelné z důvodu vysokých pařezů, které se pod vodou nacházejí. Obecně plavba podél tohoto břehu je vhodnější pouze pro lodě s malým ponorem či sklopným kýlem. Při kotvení je zde riziko zachycení kotvy o pařez, kořen či velkou větev.

Obdobným případem je kotviště Valtrov, které se nachází vedle Vovčárny. Ta je hůře chráněna vůči větru a vlnobití. Zároveň je zde riziko nasednutí na písečnou kosu, která se zde nachází (viz mapy).