Blog Jak na noční plavbu na jachtě

Jak na noční plavbu na jachtě


4.4.2018

Plavba v noci má svá specifika. Pokud si ale osvojíme pár základních pravidel a v noci poplujeme, odměnou nám budou hezké chvíle pod hvězdami mezi blikajícími majáky a se světélkujícím planktonem kolem lodi.

Pokud plánujeme plout přes celou noc, je třeba rozdělit posádku do hlídek a část lidí poslat už večer spát. Vyhneme se tak situaci, kdy do půlnoci bude celá posádka svěží, nicméně poté začnou postupně všichni odpadávat a nad ránem už nebudeme mít k dispozici nikoho schopného pořádně udržovat byť základní pozornost.

Dále je třeba věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti. Pád kohokoli přes palubu v noci je logicky mnohem nebezpečnější než ve dne, zvláště ve vlnách a silnějším větru. Ideální je v noci povinně nosit záchranné vesty (nejlépe samonafukovací, jsou mnohem praktičtější než různé neforemné polystyrénové krychle) a bezpečnostní popruhy s karabinou, tzv. harnesy. Těmi se připoutáváme k lodi, zvláště pokud opouštíme kokpit.

Posádce přijdou vhod čelovky, nejlépe s možností přepnutí na červené světlo. Pokud zasvítíme kormidelníkovi do očí silným bílým světlem, i po jeho zhasnutí neuvidí nějakou dobu vůbec nic, než oči opět přivyknou tmě. Tomu je dobré předcházet právě použitím červeného světla, které neoslňuje. I v kajutě je lepší svítit červeným světlem, máme-li tu možnost

Je vhodné už před plavbou ověřit funkčnost pozičních světel, podsvícení navigačních přístrojů a kompasu. Jelikož v noci před sebou většinou nevidíme žádný bod na pobřeží, který by se dal použít jako pomůcka pro držení směru, budeme především na kompas spoléhat mnohem více než ve dne.

Navigace v noci je také o něco složitější než ve dne, jelikož nevidíme dobře obrysy pevniny. Je vhodné naplánovat trasu mimo oblast s neoznačenými skalami, ostrůvky apod. Lze namítnout, že vše je vidět na plotru GPS, ale veškerá technika se může pokazit a v takovém případě je lepší být na volném moři než v bludišti ve tmě neviditelných ostrůvků. Pro orientaci při plavbě podél pobřeží využíváme majáky, z nichž každý má svou světelnou charakteristiku, zaznamenanou v námořní mapě.

Okolní lodní provoz sledujeme s pomocí pozičních světel jednotlivých lodí. Pokud si nejsme jistí typy světel u různých druhů plavidel, bude se nám hodit kartička se základními schématy