Blog Jak se vyvázat k bóji

Jak se vyvázat k bóji


16.3.2018

Z vyvázání k bóji můžete mít nejprve trochu strach, nicméně po přečtení našeho článku s praktickými tipy vyvázání už určitě zvládnete stejně dobře jako zkušený kapitán.

Jak se vyvázat k bóji
Vyvázání k bóji vyžaduje určitou zručnost, odhad a součinnost členů posádky. Proto si před tímto manévrem rozdělte jednotlivé role, ať každý ví, kde má stát. K bóji se přibližujte kontrolovaně a zastavení byste měli zvládnout bez použití zpětného chodu. Berte v potaz proudění, směr a rychlost větru. Pokud kolem sebe vidíte i jiná plavidla vyvázaná k bóji, napoví vám, jak by mělo vyvázání vypadat. Vždy je lepší tento manévr provádět pomalu, protože jste-li „kratší“, jednoduše si plyn přidáte, naopak, jste-li „delší“, brzděním si manévr zkomplikujete.


Postup při vyvázání
Pomalu se přibližujte k bóji směrem proti větru. Postupně snižujte rychlost lodi tak, abyste se setrvačností dostali až těsně k ní. Manévr provádějte pomalu. Budete-li používat brždění, zvládnete to také, ale svědčí to o nesprávném provedení.
Mějte připravené lano, kterým se k oku nebo lanu bóje vyvážete. Provedete-li to klasickým uzlem, jeho povolení při odjezdu může být problém. Proto pro vyvázání použijte například dračí smyčku. Případně připevněte jeden konec lana na vazák, protáhněte lano okem boje a následně druhý konec připevněte opět na vazák na lodi. To je možné ale pouze pokud máte dostatečně dlouhé lano. Navíc Vám toto výrazně usnadní odpolouvání bez rizika povolování utažených uzlů.


Odplouvání od bóje
Zkontrolujte si prostor kolem sebe a zhodnoťte, zda vám některá z lodí nebrání bezpečnému odplutí. Nastartujte motor a nechte vyřazeno. Přitáhněte se k bóji, odvažte se z ní a nechte se větrem snést. Vytáhněte své vyvazovací lano na loď. Pokud jste od bóje dostatečně daleko, zařaďte dopřednou rychlost a odplujte. Dejte pozor, aby se Vám při odjezdu nezamotalo lano bóje do lodního šroubu.


Až budete zvládat tento manévr bezpečně s motorem a budete dostatečně znát setrvačnost lodi, můžte si tento manévr (jak připlutí tak odplutí) vyzkoušet i pod plachtami, resp.jednou plachtou. To už je ale jachtařská vyšší škola:-)


Při těchto manévrech platí rčení: POSPÍCHEJ POMALU!