Blog Lodní průkaz, lodní zkoušky

Lodní průkaz, lodní zkoušky


16.3.2018

Co znamená "lodní průkaz", liší se nějak od kapitánského průkazu?

Setkali jste se někde s výrazem „lodní průkaz“ nebo „lodní zkoušky“ a zajímá Vás, co si pod lodním průkazem představit a k čemu opravňuje nebo jakou podobu mají lodní zkoušky?

Ve skutečnosti se nejedná o nic jiného, než jsou takzvané kapitánské průkazy, které prokazují způsobilost k vedení rekreačních plavidel. K jejich získání je potřeba absolvovat odpovídající kurzy a zkoušky. Základní typy průkazů jsou VMP (vůdce malého plavidla) a MPZ (mezinárodní průkaz způsobilosti na moře), které mohou být doplněny o různá rozšíření.

Kurzy se skládají z teoretické části a v některých případech i z praktické části (tzv. ověření praktických dovedností na plachetnice či motorové lodě) a jsou završeny teoretickou zkouškou před zástupci SPS (Státní plavební správy).

Volba konkrétní lodní zkoušky závisí především na tom, kde chcete jezdit (jestli v ČR nebo v zahraničí ve vnitrozemí, či u moře) a na jaké lodi budete jezdit (plachetnice, motorový člun). V případě plachetnice je ještě rozhodující velikost plochy plachet a u motorového člunu síla motoru.

Více o tom, jaké druhy lodních průkazů existují, jak se v nich vyznat a který si zvolit se dočtete v našem článku Kapitánské průkazy.