Blog Názvosloví části plachetnice

Názvosloví části plachetnice


16.3.2018

Ačkoliv to může nejprve působit komplikovaně, naučit se jednotlivé součásti plachetnice není žádná velká věda. Přečtěte si náš článek, který základní pojmy představuje a buďte v obraze.

Při přípravě na získání průkazu VMP je nezbytné seznámit se hned na začátku s jachtařským názvoslovím. Vzhledem k tomu, že Česká republika nemá prakticky žádnou námořní tradici, byla většina slov odvozena z cizích jazyků (angličtiny, polštiny atd.) a tato terminologie nemá ustálenou podobu. Je proto možné, že se v praxi setkáte s poněkud odlišnými výrazy, než jsou uvedeny v tomto textu.

 

Přehled základních výrazů jachtařské terminologie pro jednotlivé části plachetnice je znázorněn na obr. 1.

 

Pro lepší představu zde uvádíme seznam některých důležitých pojmů i se slovním vysvětlením:

Hlavní plachta – plachta upevněná předním líkem k hlavnímu stěžni a spodním líkem k ráhnu.

Kiking – lano udržující ráhno ve fixní výšce nad palubou. Vede od ráhna k patě stěžně.

Kokpit – prostor v zadní části plachetnice, odkud se provádí většina činností posádky během plavby.

Kosatka – plachta, uchycená předním líkem k přednímu stěhu (u přední plachty všeobecně se můžeme setkat s označením kosatka nebo gena. Funkčně se jedná o totéž, jediný rozdíl je ve velikosti. Kosatka je menší, zadní lík nikdy nedosahuje za stěžeň, zatímco gena může mít otěžové oko až v úrovni přední části kokpitu. Pokud se bude v dalším textu hovořit o kosatce, platí vše řečené i pro genu).

Kotevní studánka – prostor v přídi pro uskladnění kotvy a kotevního řetězu či lana.

Lík – lem plachty.

Lukna – otvor ve střeše přední části kajuty.

Napínák – zařízení sloužící k regulování napětí pevného lanoví (najdeme ho u jednotlivých lan vždy v jejich spodní části).

Otěž – lano sloužící k přitahování/povolování plachet.

Pevné lanoví – stěhy a vanty, tj. ocelová lana držící stěžeň.

Pohyblivé lanoví – otěže a další lana k ovládání plachet.

Ráhno – profil kolmý na stěžeň, sloužící k uchycení spodního líku hlavní plachty.

Rolfok – zařízení k rolování plachet.

Sáling – výztuha stěžně, umístěná kolmo na podélnou osu lodě mezi stěžněm a vantem.

Spíra – výztuha v hlavní plachtě, pomáhá plachtě držet tvar.

Stěh – lano, zajišťující stěžeň v podélném směru.

Šekl – specifický spojovací prvek ve tvaru podkovy. Má podobnou funkci jako karabina.

Takeláž – všechny součásti lodě, které mají co do činění s plachtami a jejich ovládáním, tj. stěžně, ráhna, sálingy, lana a plachty.

Topenanta – lano, které při spuštěné hlavní plachtě zabraňuje ráhnu klesnout na palubu. Vede od konce ráhna k vrcholu stěžně.

Vant (=upínačka) – lano, zajišťující stěžeň v příčném směru.

Vazák – slouží k fixaci lan pohyblivého lanoví, příp. vyvazovacích lan.

Větrná korouhvička – ukazuje za jízdy směr, odkud fouká zdánlivý vítr

Vinšna – naviják sloužící k usnadnění napínání lan (otěží, výtahů apod.), omezuje prosmeknutí lana

Výtah – lano určené k vytahování a spouštění plachet.

Halza – obrat lodi po větru, odpadnutím, přechodem z levoboku na pravobok (a naopak)

Ré – obrat lodi proti větru, vyostřením, přechodem z levoboku na pravobok (a naopak)

Odpadnutí – stočení přídě lodi po větru.

Vyostření – stočení přídě lodi proti větru.

Vítr skutečný  – vítr, který vnímáte na ukotvené nepohybující se lodi

Vítr jízdní – vnímáte na lodi plující na motor za úplného bezvětří

Vítr zdánlivý – vektorový součet větru jízdního a skutečného

Návětrný bok (strana) lodi – bok lodi odkud vítr fouká

Závětrný bok (strana) lodi – bok lodi, z kterého vítr odchází

 

Prostudujte si i druhou navazující část tohoto článku - Podrobná osnova pro ověření praxe VMP

 

Obr.1

Popis částí plachetnice