Blog Časté otázky ohledně průkazů na vysílačku

Časté otázky ohledně průkazů na vysílačku


18.12.2019

V mnoha zemích včetně Chorvatska vám nikdo nepůjčí loď bez oprávnění k užívání námořní radiostanice. Odpovídající licence je potřebná i pro oficiální komunikaci vysílačkou na řekách v ČR .

Seznamte se s nejčastějšími otázkami ohledně průkazů na vysílačku OFP (Průkaz pro pobřežní mořskou plavbu - Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby) a OFV (Průkaz pro vnitrozemské vodní cesty - Omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby. V našem školícím centru můžete absolvovat přípravné kurzy na vysílačku, které Vás naučí vše potřebné pro složení zkoušek a získání licence. 

 

Občas si půjčuji loď na Lipně, ale chtěl bych si vyzkoušet plavbu na moři v Chorvatsku. Jsem držitelem průkazu VMP + MPZ. Jaký váš kurz si mám vybrat?

V tomto případě jednoznačně OFP, vhodný pro příbřežní mořskou plavbu. Pro provoz plachetnic na českých přehradách VHF stanici nepotřebujete.

 

Anglicky se domluvím jenom základně. Má smysl, abych se o zkoušku OFP vůbec pokoušel?

Základní znalost angličtiny je pro získání OFP licence dostačující. Ústní část zkoušky simuluje rutinní volání v angličtině. Jde především o anglickou výslovnost volacích znaků a znalost základních volacích frází. Nácvik této komunikace je nedílná součást našich kurzů.

 

V Chorvatsku jsem si všimnul, že všechny novější lodi mají VHF radiostanice s obslužnými prvky GMDSS a DSC. Mohu takové stanice obsluhovat?

Ano, průkaz OFP opravňuje k užívání i těchto stanic, využívající též digitální selektivní volání, avšak jejich obsluha musí spočívat pouze v ovládání vnějších a jednoduchých ovládacích prvků. Základní principy fungování GMDSS si přesto vysvětlíme v našich kurzech. Užití GMDSS opravňuje průkaz SRC, vhodnější pro pokročilejší jachtaře s dobrou znalostí angličtiny.

 

Mám motorový člun a chci se plavit převážně po řekách, ale občas s ním vyjet i na moře. Jaký průkaz potřebuji?

Žadatel si nově může vybrat, zda vykoná zkoušku pro průkaz OFP nebo OFV. V případě, že bude požadovat obsluhovat lodní stanice jak na příbřežní plavbě, tak i na vnitrozemské plavbě, bude muset vykonat obě zkoušky.

 

Mám říční člun a tam kde jezdím, používám ke komunikaci s plavební komorou mobilní telefon. Potřebuji průkaz?

Pokud na své lodi nepoužíváte vysílačku pro VKV, můžete jezdit bez průkazu.

 

Jaký průkaz potřebuji, pokud chci obsluhovat říční pobřežní stanici?

Pokud budete chtít obsluhovat říční pobřežní stanici, průkaz OFV Vám nestačí. K obsluze říční pobřežní stanice potřebujete průkaz OFP.

 

Co se stane, budu-li využívat vysílačku bez oprávnění?

ČTÚ provoz monitoruje a občas provádí náhodné kontroly. V případě zjištění neoprávněného využití kmitočtových pásem Vám hrozí vysoké pokuty.