Kurz na vysílačku

Kurz na vysílačku

Základní informace


K vyplutí na moře Vám kapitánský průkaz nestačí. Je mnoho zemí (např. Chorvatsko), kde kromě kapitánského průkazu potřebujete oprávnění k užívání námořní radiostanice. Je to průkaz, bez kterého Vám loď nikdo nepůjčí. Odpovídající licence je potřebná i pro oficiální komunikaci vysílačkou na řekách v ČR (např. pokud chcete komunikovat se Smíchovskou plavební komorou).

Přípravný kurz na vysílačku SCR

Cílem našeho kurzu je dovést Vás k úspěšnému složení níže uvedených zkoušek. Naší snahou je, abyste nabrali potřebné sebevědomí pro práci s vysílačkou, která pro mnohé začínající kapitány bývá jen nepoužívaným vybavením lodi. Během pětihodinového kurzu se zaměříme na potřebnou teorii a projdeme jednotlivé testové otázky. Naše školící centrum má k dispozici lodní radiostanici, na které si každý z účastníků vyzkouší její skutečnou obsluhu. Budou simulovány reálné situace, ve kterých se jako účastníci radiofonního provozu můžete ocitnout. Školitel Vás také seznámí se základními informacemi ohledně systému GMDSS, který je dnes součástí radiostanic většiny charterových lodí.

Místo školení: Stavounion, Čechova 164, 370 01 České Budějovice, učebna číslo 312

Místo zkoušky: Budova ČTÚ (Český telekomunikační úřad v Praze)

Doba trvání kurzu je 5 hodin (od 15 do 20 hod.)

Co se bude na kurzu probírat?

 • Kmitočty, frekvence a vlnění
 • Antény, baterie a akumulátory
 • Předpisy, signály a pravidla vysílání
 • MAYDAY, pilnostní a bezpečnostní volání
 • Mezinárodní hláskovací abeceda

 

Každý z účastníků si vyzkouší práci s vysílačkou, nouzové, pilnostní a bezpečnostní volání. Nácvik bude probíhat tak, aby odpovídal průběhu zkoušky a skutečnému radiofonnímu provozu.

SRC (Short Range Certificate) je omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby, který opravňuje k obsluze běžné lodní vysílačky, neboli VHF radiostanice vybavené DSC kontrolérem. Průkaz je potřebný, ať už se chcete plavit na moři nebo vnitrozemských vodách na lodích vybavených vysílačkou VHF. 

 

Průkaz pro pobřežní mořskou plavbu

OFP -  omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby

Opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic v námořní pohyblivé službě ve vzdálenosti do 20 námořních mil od linie odlivu oficiálně uznávané pobřežním státem (oblast A1), využívající pouze kmitočtová pásma velmi krátkých vln (VKV ang.VHF). Průkaz neopravňuje používání systému GMDSS, s výjimkou použití při nouzových situacích.

 • Průkaz je vhodný pro držitele průkazů MD ČR typu „C“ – Velitel jachty pobřežní plavby (do 20 námořních mil od pobřežní linie) nebo držitelé průkazů „Vůdce malého a rekreačního plavidla v oblasti C – v pobřežních mořských vodách“.
 • (Pozn: Od 1.9.2019 nahrazuje tento průkaz dosavadní omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty – OFN, který již není vydáván.)

 

Zkouška se skládá v budově ČTÚ (Český telekomunikační úřad) z písemné a ústní části. Naše školící centrum Vás během jednodenního kurzu na zkoušku připraví. Písemná část má tyto tři tematické okruhy:

 • Elektrotechnika
 • Radiokomunikační předpisy
 • Radiokomunikační provoz

 

Po úspěšném složení písemné části následuje ústní zkouška, která v sobě zahrnuje znalosti základní komunikace v anglickém jazyce (ověření základních znalosti námořní frazeologie). Jedná se o ověření navázání rádiového spojení, tvorbu tísňové, pilností a bezpečností komunikace a správné použití mezinárodní hláskovací abecedy. V našem školícím centru si během praktické části kurzu vyzkouší práci s vysílačkou opravdu každý!

 

Průkaz pro vnitrozemské vodní cesty

OFV - omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby

 

Platí pro obsluhu lodních stanic využívající kmitočtová pásma velmi krátkých vln (VKV – ang.VHF) na vnitrozemských vodních cestách členských států úmluvy RAINWAT. Sem patří, mimo jiné, všechny naše sousední země, Francie a země Beneluxu.

 • Průkaz je vhodný pro držitele průkazů „Vůdce malého a rekreačního plavidla“ na vodních cestách v České republice nebo v oblasti I – na zahraničních vnitrozemských vodních cestách.
 • (Pozn.: Od 1. 9. 2019 tento průkaz nahrazuje dosavadní omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty – OFN, který již není vydáván.)
   

Zkouška probíhá jenom písemně a naše školící centrum Vás během jednodenního kurzu na zkoušku připraví. Zkouška má tyto tři tematické okruhy:

 • Elektrotechnika
 • Radiokomunikační předpisy
 • Radiokomunikační provoz

 

Co dalšího budete potřebovat k vydání průkazů?

 • Vyplněnou přihlášku
 • Aktuální fotografii o rozměru 35x45mm
 • Správní poplatek 600,- uhrazený převodem, předem splatný na účet ČTÚ, anebo zakoupit kolek na poště.

 

Průkaz Vám bude vydán na 10 let. Před uplynutím této lhůty můžete zažádat o jeho prodloužení a úřad Vám vždy prodlouží jeho platnost o 5 let. Každé další prodloužení platnosti průkazu je jenom formální.

 

Časté otázky ke kurzům a licencím na vysílačku

RecenzeRecenzeRecenze

Můžete nám věřit


Termíny a ceny


Termín Cena Popis
 14.4.2023 - 14.4.2023 2 490Kč školení učebna
 9.6.2023 - 9.6.2023 2 490Kč školení učebna
 3.11.2023 - 3.11.2023 2 490Kč školení učebna - zrušeno

Objednávka - Kurz na vysílačku