Velitel námořní jachty "C"

Velitel námořní jachty "C"

Základní informace


Námořní velitel jachty C pobřežní plavby opravňuje držitele vést jachtu o maximální délce 16 metrů, s omezením plavby do vzdálenosti nejvýše 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beafortovy stupnice.

Jak postupovat pro získání kapitánského průkazu C?

Kurz na kapitánský průkaz C – velitel jachty pobřežní plavby má celkem tři části:

 

1. teoretickou výuku – dvoudenní víkendové školení

2. praktický výcvik na mořijedná se o týdenní plavbu na moři

3.  závěrečnou zkoušku z teorie

 

Místo školení a zkoušky: České Budějovice v budově Stavouionu, Žižkova 309/12, 3.patro - učebna 339

Doba platnosti průkazu je 10 let. Pro prodloužení stačí před uplynutím platnosti doložit uplutí nejméně 500 námořních mil v posledních deseti letech. Jen pro představu to jsou asi dva až tři týdny na moři.

 

1.Cena teoretického kurzu zahrnuje:

 • Dvoudenní školení s instruktorem
 • Kompletní učební materiál pro všechny předměty, rýsovací potřeby, cvičné mapy atd.
 • Školitel kurzu Oldřich Straka

 

Naučíte se:

 • Plavební nauka
 • COLREG a základy námořního práva
 • Navigace a navigační příklady
 • Námořní meteorologie
 • Angličtina
 • Základy poskytnutí první pomoc

Vezměte si s sebou: psací potřeby a kalkulačku.

 

2.  Praktický výcvik na moří

Jedná se o týdenní plavbu v Chorvatsku, kde naplujete pod dohledem certifikovaného kapitána požadovaných sto námořních mil. Naučíte se vše potřebné, abyste po jeho absolvování zvládli vést loď samostatně a bezpečně. Více informací naleznete zde.

 

3. Závěrečná zkouška z teorie

Začíná se řešením navigačního příkladu. Musíte určit svoji polohu pomocí dvou náměrů, převést kurz nový na kompasový a obráceně. Polohu a kurzy vynést do mapy. Časová dotace je 60 minut. Pokud je příklad správně vyřešen, je uchazeč připuštěn před zkušební komisi, kde probíhá ústní zkouška z teoretické části.

Žádost o provedení zkoušky

Poslední krok

Jakmile úspěšně absolvujete všechny 3 části, je potřeba zkompletovat žádost o vydání průkazu a zaslat na MDČR, který průkaz vystavuje.

Budete potřebovat:

 1. Barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm.
 2. Doklad o zaplacení správního poplatku – kolek v hodnotě 500,-Kč
 3. Osvědčení o úspěšně složené teoretické zkoušce – získáte u zkoušky
 4. Protokol o praktické zkoušce na jachtě
 5. Vyplněnou žádost o vydání průkazu způsobilosti
 6. Osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem (ne starší tří měsíců ode dne podání žádosti) - seznam pověřených lékařů
 7. Věk minimálně 18 let.

Zkompletovanou žádost podáváte na MDČR:
Ministerstvo dopravy
Námořní úřad
Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1
tel. 225 131 225
mail: marketa.stranska@mdcr.cz

Lhůta na vystavení průkazu je 30 dní. MDČR je následně zasílá poštou na adresu žadatele.

 

RecenzeRecenzeRecenze

Můžete nám věřit


Termíny a ceny


Termín Cena Popis

Objednávka - Velitel námořní jachty "C"