Kapitánské průkazy Ověření praktických dovedností - motory - začátečník

Ověření praktických dovedností - motory - začátečník

Základní informace


Dle novely zákona 114/1995 z roku 2014 a navazující vyhlášky 42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení plavidel, je zájemce o průkaz VMP, který zamýšlí řídit plavidlo o výkonu motoru nad 20 kW nebo plachetnici nad 20 m2 plochy plachet povinen prokázat se osvědčením praktických dovedností, které musí potvrdit certifikovaný školitel, tj. naše firma.

  Teoretická část
(VMP, MPZ, Plachetnice)
Praxe motory
+ ověření
Praxe plachetnice
+ ověření
Zkouška teorie - SPS
Místo konání České Budějovice České Vrbné - přístav Lipno nad Vltavou Praha; Č. Budějovice
Termíny konání

21.9. - 22.9.2019

16.11. - 17.11.2019

dle domluvy od 1.4. do 31.10. dle domluvy od 1.4. do 31.10. individuálně dle SPS

 

Nevíte si rady s objednávkou nebo volbou kurzu, napište nám na mail andrea@noesailing.com.

Kurz motory - ověření praktických dovedností pro začátečníky

Kurz motory ověření praktických dovedností pro začátečníky (žádná nebo minimální praxe) zahrnuje 4 hodinovou plavbu.

Pokud již praktické zkušenosti máte můžete se přihlásit do kurzu motory pro pokročilé .

Kategorie M - motory - účastník musí prokázat následující dovednosti:

1. Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost

  • kontrola pohonných a kormidelních zařízení,
  • postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.

2. Manévrování s plavidlem

  • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,
  • odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
  • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí,
  • manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel,
  • vydávání pokynů a povelů.

3. Mimořádné situace

  • činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem,
  • činnost při nasednutí plavidla,
  • použití záchranných prostředků

 

 Jsme akreditovaným školícím střediskem pro ověření praxe:

Ověření autorizace

RecenzeRecenzeRecenze

Můžete nám věřit


Termíny a ceny


Osob Cena Termín
1 2 400Kč 26.10.2019
2 4 800Kč 26.10.2019
3 7 200Kč 26.10.2019
4 9 600Kč 26.10.2019

Objednávka - Ověření praktických dovedností - motory - začátečník