Jaký průkaz potřebuji

Jaký průkaz potřebuji

Jaký průkaz potřebuji – základní informace


1) Jaký průkaz potřebuji?

S výběrem kurzu pro získání kapitánského průkazu vám pomůže tato intuitivní infografika:

 

Potřebné kurzy

VMP (vůdce malého plavidla):

  • Tento kurz zakončený získáním průkazu "Vůdce malého plavidla" potřebujete, pokud chtete jezdit na motorovém plavidle do 20 m, které má výkon motoru od 4 do 20 kW na vodních cestách ČR, nebo na vnitrozemských vodních cestách mimo ČR.
  • Tento průkaz je také nezbytným základem před absolvováním dalších kurzů

Plachetnice:

  • Tento kurz potřebujete, pokud chcete jezdit na plachetnici nad 12 m2 plochy plachet v ČR, nebo na vnitrozemských vodních cestách mimo ČR (nutná kombinace s výše uvedeným kurzem VMP)

MPZ (mezinárodní průkaz způsobilosti na moře):

  • Tento kurz potřebujete, pokud chcete jezdit na moři do vzdálenosti 1 Nm od pobřeží (nutné v kombinaci s výše uvedenými kurzy)
  • V některých zemích např. Chorvatsku je nezbytné také oprávnění k užívání námořní radiostanice (průkaz OFP - omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby) na jeho získání vás připraví náš kurz na vysílačku

Kurzy VMP, Plachetnice + MPZ jsou pouze teoretické (teoretická zkouška), pro motory nad 20 kW a plachetnice nad 20m2 plochy plachet je nutné absolvovat ještě ověření praxe:

 

2) Chci jezdit na motorovém člunu na Orlíku, výkon motoru je 70 kW, jaký průkaz potřebuji?

Potřebujete pouze průkaz VMP + absolvovat (ověřit) praxi pro motorový člun - jsme akreditovaným školícím střediskem.

 

3) Chci jezdit na motorovém člunu na Orlíku a občas si ho dovezu do Chorvatska, jaký průkaz potřebuji?

Potřebujete průkaz VMP + MPZ. Pokud je výkon motoru větší než 20 kW, musíte absolvovat (ověřit) praxi na motorovém člunu - jsme akreditovaným školícím střediskem pro motorové čluny.

 

4) Chci jezdit na plachetnici na Lipně, jaký průkaz potřebuji?

Pokud je plocha plachet vaší plachetnice větší než 12 m2, potřebujete průkaz VMP + Plachetnice. Pokud je navíc plocha plachet větší než 20 m2, potřebujete absolvovat (ověřit) praxi na plachetnici - jsme akreditovaným školícím střediskem pro plachetnice.

 

5) Chci jezdit na plachetnici na Lipně a občas si ji dovezu do Chorvatska, jaký průkaz potřebuji?

Pokud je plocha plachet vaší plachetnice větší než 12 m2, potřebujete průkaz VMP + Plachetnice + MPZ. Jestli je navíc plocha plachet větší než 20 m2, potřebujete absolvovat (ověřit) praxi na plachetnici (jsme akreditovaným školícím střediskem pro plachetnice). Pokud by byl motor silnější než 20 kW, potřebujete absolvovat (ověřit) praxi i na motorovém člunu (jsme akreditovaným školícím střediskem pro motorové čluny). Pro půjčení a řízení lodi v Chorvatsku je nezbytný také "OFP - omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby". Na získání tohoto průkazu a složení zkoušky vás připraví náš kurz na vysílačku.

 

6) Chci jezdit na motorovém člunu nad 20 kW i na plachetnici (plachty nad 20 m2) v ČR i v zahraničí, jaký průkaz potřebuji?

Potřebujete VMP + Plachetnice + MPZ. Navíc potřebujete absolvovat (ověřit) praxi jak pro motory, tak pro plachetnice - jsme akreditovaným školícím střediskem pro plachetnice i motorové čluny.

 

7) Od jaké velikosti lodi potřebuji kapitánský průkaz?
Pro vnitrozemskou plavbu je nutný kapitánský průkaz (VMP) pro lodě s motorem o výkonu větším než 4kW a pro plachetnice s plochou plachet od 12 m2.

 

8) Co hrozí, když se budu plavit bez průkazu VMP?
Při zjištění, že nemáte průkaz vám bude uložena pokuta od SPS (Státní plavební správy), ve správním řízení až ve výši desítek tisíc. Pravděpodobnost kontroly je vysoká - s přibývajícím počtem plavidel na přehradách i vodních tocích, jsou kontroly stále častější a postihy přísnější. V případě jakékoli nehody se navíc vystavujete riziku uhradit všechny škody, i když bude Vaše plavidlo pojištěno. Pokud bude nehoda způsobena osobou bez průkazu, pojišťovny neposkytnou jakékoli plnění a vše bude muset být hrazeno viníkem.

 

9) Jaké má průkaz VMP omezení na moři?
Průkaz VMP si můžete rozšířit v rámci jedné zkoušky na oblast příbřežní plavby na moři tzv. kvalifikace MPZ, na základě té můžete plout do vzdálenosti 1 nM od pobřeží. Plout tedy můžete na ostrov vzdálený 3km od pobřeží.

 

10) Od kolika let mohu být držitelem průkazu VMP?
Od 16 let, avšak s omezením výkonu motoru do 20 kW a plochou plachet do 20m2. Kategorii MPZ - příbřežní plavba je možno získat až od 18 let.

 

11) Jakým způsobem se skládají zkoušky?
Zkoušky se skládají formou počítačového testu, kde vybíráte jednu ze správných možností odpovědí. V případě, že potřebujete vést plavidlo nad 20 kW síly motoru, musíte prokázat (získat) praxi na motorovém člunu, která bude ověřena námi - jsme autorizovaným školícím střediskem pro motorové čluny. Pokud potřebujete vést plavidlo nad 20 m2 plochy plachet, musíte prokázat (získat) praxi na plachetnici, která bude ověřena námi - jsme autorizovaným školícím střediskem pro plachetnice.

 

12) Kde mohu získat potřebné znalosti, učební materiály a testové otázky?
Všechny učební materiály obdržíte od nás. Na profesionálně vedeném kurzu/kurzech vás maximálně připravíme pro úspěšné zvládnutí zkoušky. Zároveň Vám pomůžeme získat nebo ověřit praxi jak na motorovém člunu, tak na plachetnici - jsme autorizovaným školícím střediskem pro plachetnice i motorové čluny.

 

13) Je těžké průkaz získat, budu se muset hodně učit?

Náš teoretický kurz vede zkušený lektor, který vám během něj vše dokonale vysvětlí. Naši účastníci kurzů mají dlouhodobě vysokou úspěšnost v absolvování zkoušek. Pokud se tedy poctivě zúčastníte kurzu a posléze si vše před zkouškou zopakujete, musíte uspět!

Obdobné to je s praxí. Naši instruktoři jsou profesionálové s dlouholetou praxí. Pokud všemu budete věnovat potřebný čas a snahu, není problém uspět.

Celkově máme téměř 100% úspěšnost kurzů!!!

Neváhejte a staňte se kapitánem/kapitánkou!

 

Stále si nevíte rady? Ozvěte se nám, rádi vám poradíme: +420 776 598 196info@noesailing.com